Opmerking
Print

BMXWorld.be hoopt via deze website een betrouwbare, kwalitatief hoogstaande en objectieve informatiebron te zijn voor alle Nederlandstalige BMX liefhebbers zodat deze met nog meer plezier zijn passie kan beleven. We doen ons uiterste best om aan deze doelstelling te voldoen, maar we kunnen de bezoeker  niet altijd volledige correctheid van informatie garanderen. De bezoeker wordt hiervan via deze gebruikersovereenkomst op de hoogte gebracht en bijgevolg kan BMXWorld.be niet aansprakelijk worden gesteld voor de gevolgen van eventuele foutieve en/of onvolledige gegevens. Wanneer BMXWorld.be wordt verwittigd van een probleem, dan zal zo snel mogelijk worden overgegaan tot de verbetering, aanvulling of verwijdering ervan.

Organisaties door derden (o.a. wedstrijden) worden door BMXWorld.be in overzichtelijke tabellen gepresenteerd, maar het is de taak van de desbetreffende organisaties om bij een eventuele afgelasting of verandering van datum BMXWorld.be  op de hoogte te brengen. Bij twijfel neemt BMXWorld.be zelf initiatief en wordt er contact opgenomen om de kalender zo betrouwbaar mogelijk te houden, maar dit proces is niet feilloos. Opdat de bezoeker bij twijfel zelf de nodige maatregelen kan treffen is de contactinformatie altijd vermeld.
Op BMXWorld.be zijn er eveneens koppelingen naar websites van derden terug te vinden. BMXWorld.be werkt hierbij als buffer voor zijn bezoekers en maakt een eerste selectie. De inhoud van deze websites en verdere koppelingen hebben echter  geen verbintenis met BMXWorld.be .

De bezoeker, die tijdens registratie op het forum een gebruiker wordt, dient akkoord te gaan met een specifieke gebruikersovereenkomst. Het forum  dient als communicatiemiddel tussen de bezoekers van BMXWorld.be. Bijgevolg is het duidelijk dat alle informatie (behalve de berichten gepost door BMXWorld.be)  wordt voorzien door derden en bij eventuele misopvattingen er geen enkele aansprakelijkheid kan worden geëist. Desalniettemin wordt door BMXWorld.be gepoogd de goede zeden te bewaren en zullen gebruikers die aanstootgevende gegevens publiceren of misbruik maken van het medium de toegang tot het forum worden geweigerd.

Alle informatie beschikbaar op  BMXWorld.be is beschermd door het auteursrecht (B.S. 27.07.94) en bij schending van dit recht zullen stappen worden ondernomen. Het is wel mogelijk om, mits toestemming van BMXWorld.be en mits vermelding van de bron bepaalde delen onveranderd over te nemen.

 Dank voor uw begrip,
 De Redactie